Depression

Depression rammer mange mennesker og er en alvorlig tilstand, der risikerer at nedsætte vores livskvalitet væsentligt.

Når man oplever at føle sig deprimeret, kan det være vigtigt at spørge sig selv, hvad er depression et signal for. Generelt kan man sige, at når man føler sig deprimeret, trækker man sig ofte væk fra de aktiviteter, som er vigtige for en i livet. Det kan f.eks. være deltage i sociale sammenhænge, motion, passe sin hobby. Vi havner dog ofte i en ond cirkel, hvor vi føler, at depressionen først skal forsvinde, inden vi kan gøre ting, som er værdifulde for os. På den måde kan det vi gør, i forhold til at kontrollere depression, være med til at fastholde os i den.

behandling

Sammen vil vi arbejde med at skabe en forståelse af, hvad, der har været udløsende for depressionen. Vi vil have fokus på, hvilke handlinger, der kan være med til at vedligeholde eller forværre den depressive tilstand. Vi vil arbejde med, hvorledes du, trods de depressive symptomer, kan bevæge dig hen mod et liv baseret på værdiladede handling samt hjælpe dig til at engagere dig i disse handlinger. På trods af, at det kan føles som en svær kamp.

Kernesymptomer

Kernesymptomerne er:

  • Oplevelse af en konstant tristhed
  • Føle en manglende interesse for aktiviteter, der normalt var værdifulde for en.
  • Oplevelsen af nedsat energi, initiativløshed og træthed.

Deslige er der et flerfold af ledsagesymptomer, så som:

  • Der er mange negative tanker, hvor man ofte har tendens til at bebrejde sig selv og føle skyld.
  • Oplevelsen af indre uro og rastløshed.
  • Koncentrations- og hukommelsesproblemer. Man kan ikke huske, ikke overskue et problem, ikke beslutte sig for noget.