Om Birgitte

Jeg er autoriseret psykolog fra Aalborg universitet, hvor jeg blev færdig uddannet i 2009. Tidligere er jeg uddannet socialrådgiver, hvor jeg størstedelen af mine ansættelsesår arbejdede i kommunale forvaltninger indenfor børne- og familieområdet.

Som psykolog beskæftiger jeg mig meget indenfor det sundhedspsykologiske område, hvor jeg har udført individuelle og gruppeforløb med mennesker, der er ramt af sygdomme, såsom kræft, KOL, smertetilstande og diabetes.

Medlem af Dansk Psykologforening

Jeg har udført supervision til sundhedsfagligpersonale såsom sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter. Jeg har også superviseret psykologer med henblik på autorisation.


Jeg har endvidere undervist i forskellige regi, såsom på forskellige rehabiliteringsforløb, patientforeninger, Ældresagen, netværksgrupper, praktiserende læger.

Jeg beskæftiger mig også med belastningsreaktioner såsom stresstilstande, depression, udbrændthed og angst. Jeg har både udført individuelle- og gruppeforløb. Jeg har deslige undervist i aspekter indenfor det psykiske arbejdsmiljø på forskellige kommunale arbejdspladser.

Jeg udvikler løbende mine faglige kompetencer. Jeg har taget en 2 årig terapeutisk efteruddannelse indenfor ACT ved ACT Danmark. Jeg modtager desuden løbende supervision i ACT.