Acceptance and commitment therapy supervision

Som autoriseret psykolog tilbyder jeg act supervision i Nordjylland til psykologer og sundhedsfaglige grupper som fx fysioterapeuter, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.
Den supervision jeg praktiserer tager afsæt i acceptance and commitment therapy (act), som hører til den adfærds- og kognitivt-baserede terapiform, der fremmer den psykologiske fleksibilitet. Udover min erfaring med act supervision, trækker jeg gerne på min ekspertise inden for sundhedspsykologien samt arbejds- organisationspsykologi.
Det overordnede formål med acceptance and commitment therapy supervision er, at sikre en faglig kvalificeret udvikling hos dig. Act supervision tager oftest udgangspunkt i konkrete sager eller oplevelser fra dit daglige arbejde. Derfor vil du opleve et stort udviklings- og læringsmæssigt vækstpotentiale, da du får supervision på en konkret sag eller hændelse fra dit professionsområde, hvor relationen imellem os, skaber din fremtidige vej og giver dig nye handlingsmuligheder – både fagligt og personligt. Act supervisionen foregår over et stykke tid og vil ofte have et todelt fokus, som både omfatter dig som supervisant, men også dine patienter og klienter.

 

Beskrivelse af et acceptance and commitment therapy supervisionsforløb:

Før du starter i et act supervisionsforløb, aftaler vi, hvordan supervisionsformen skal foregå fra start til slut. Der er blandt andet mulighed for gruppedialog, reflekterende teams og rollespil. Hvis der er behov for undervisning i konkrete metoder og emner, inddrager jeg det også gerne.

 • Ved opstart af et supervisionsforløb aftaler jeg som supervisor og supervisanten (enkelt person eller gruppe) en læringsplan for hele supervisionen.
 • Vi afdækker sammen de overordnede læringsmål, og eventuelle delmål, for supervisionen.
 • Vi tydeliggør hvilke opgaver og ansvarsområder, vi hver især har.
 • Under selve supervisionen skal supervisanten fremlægge en given problemstilling, som skal behandles så læringsmålene indfries.
 • Der kan indgå forskellige elementer under supervisionen fx træning i form af rollespil, konsultation, undervisning eller personlig udvikling.

 

Act supervision til psykologer

Som nyuddannet psykolog har du mulighed for at deltage i et act supervisions forløb, hvor jeg agerer din supervisor i Nordjylland. Det betyder, at du har mulighed for at forbedre og videreudvikle dine kvalifikationer og faglige egenskaber som psykolog.
Som regel vil act supervision tage en time til to timer. Stedet for supervisionen bestemmes af dig. Før vi går i gang med act supervision laves en forventningsafstemning, hvor vi drøfter de mål du gerne vil opnå.
Der vil løbende i supervisionen foregå evalueringer, hvor vi sammen vurderer, om der arbejdes hen mod at opnå de opstillede mål. Udgangspunktet vil altid være at styrke din faglighed.

 

Act supervision til faggrupper

Med en baggrund som socialrådgiver og psykolog har jeg stor forståelse og kendskab til sundhedssektoren. og kan derfor sætte mig ind i organisationen, kulturen og fagligheden. Derved kan jeg medvirke til at skabe videreudvikling, og en god dynamik hos forskelligt fagpersonale.
Arbejder du som sygeplejerske eller sundhedspersonale, har du og dine kollegaer mulighed for at få act supervision i grupper. Gruppesupervision skaber en god dynamik, hvor der er mulighed for at få flere vinkler på en konkret problemstilling. Der kan konstrueres forskellige grupper inden for act supervision med både ledelse, personale og tværfaglige grupperinger.

Act supervision kan helt konkret give dig og dine kollegaer:

 • Mulighed for at konkretisere hvilke mål og problemstillinger du/I ønsker at blive bedre til at håndtere
 • Et udviklingsrum hvor I kan udvikle jer inden for jeres faglige ramme
 • Et andet syn, perspektiv og nye handlingsmuligheder til en konkret problemstilling som du/I oplever i hverdagen

Ved at inddrage min psykologiske viden om sundhedspsykologi, og spille op imod jeres faglige kompetencer, får vi afdækket flere af jeres individuelle kompetencer, så de kan komme mere spil i jeres fælles team-arbejde. Jeg vil som supervisor altid have ansvaret for jeres udvikling som team og skabe motivation. Før vi begynder et forløb med acceptance and commitment therapy supervision hos jer i Nordjylland, vil der blive aftalt fra starten af, hvad du og dine kollegaerne vil opnå, samt hvor mange gange I har behov for supervision.

Jeg tilbyder act supervision til:

 • Psykologer: individuel- og gruppesupervision med henblik på autorisation
 • Professionelle faguddannede inden for social- og sundhedsvæsnet: individuel- og gruppesupervision
 • Tværfaglige personalegrupper

 

Derfor skal du prøve act supervision:

Med act supervision får du gode muligheder for at arbejde målrettet med en konkret sag. Jeg vil som psykolog altid møde dig der, hvor du står. Mit fokus er at øge din indsigt i dig selv og dit arbejdsrum. I act supervision får du tilført viden, så du kan arbejde motiveret videre med konkrete problemstillinger, som fylder i din hverdag. Det er vigtigt, at du føler dig styrket og får en øget bevidsthed om, hvordan du reagerer i bestemte situationer.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig og få rådgivning om, hvad acceptance and commitment therapy supervision i Nordjylland kan gøre for dig – både på en personlig plan, men også arbejdsmæssigt.

 

 

kundeudtalelser

”Supervision hos Birgitte har været enormt udviklende for mig – både fagligt og personligt. Birgitte formår at give mig (kærlige) skub ud af mine komfortzoner.”  Didde Just Andersen, Aut.cand.psych.

 

”Jeg har i forbindelse med mit arbejde som demenskonsulent i gennem 3 år modtaget regelmæssig supervision hos Birgitte Bentsen. Supervisions seancerne foregår i gruppe, og vi har på skift en vanskelig sag med til drøftelse. Den enkelte supervision varer ca. 45 min. Birgittes indfaldsvinkel kræver at jeg skal være meget klar på, hvilket problem jeg præcis ønsker hjælp til. Alene dette skærper min refleksion. Med nye vinkler, andre spørgsmål og kollegaerne som reflekterende team har jeg gang på gang fået andre og nye vinkler og indsigter i mine problemstillinger. Det er mine egne refleksioner, som udfordres eller understøttes. Jeg har oplevet at supervisions forløbene har betydet øget faglighed og sikkerhed. Har været med til at præcisere mine opgaver og kompetencer. Ja, jeg vil gå så vidt at sige at uden den regelmæssige supervision af mine opgaver, som kommunal demenskonsulent, er blevet løst på et langt mere usikkert og ustruktureret niveau.” Lone Mariager, demensvejleder ved Hjørring Kommune