Kol (kronisk obstruktiv lungesygdom)

Når vi rammes af kol-sygdommen, rammes vi af en kronisk sygdom, der har en fysisk konsekvens i form af, at man ikke længere kan de samme aktiviteter, som man kunne før.

Vi rammes også af en angst, der er knyttet til oplevelsen af ikke at kunne få vejret. Når vi har en oplevelse af ikke at kunne få vejret, vil vi helt naturligt opleve at være truet på vores liv. Vi mennesker er heldigvis designet således at kunne få en angstreaktion, hvilket hjælper os til at agere på en given fare. Oplevelsen er dog meget ubehagelig følelsesmæssigt for os.

behandling

Sammen vil vi have fokus på, hvorledes du kan finde en balance i at acceptere sygdommen og dennes konsekvens for din hverdag. Vi vil finde ud af, om der er steder i livet, hvor det er bekymringen, der tager styringen for dine handlinger og ikke dig selv. Vi arbejder endvidere med, hvorledes du bedre kan fastholde dig selv i at udføre aktiviteter, som er vigtige for dig, trods oplevet vejrtrækningsbesvær og det svære ubehag.

Vi mennesker er indrettet således, at vi ønsker at bevæge os væk fra det, som giver de ubehagelige følelser. Ved givne aktiviteter oplever mange med KOL at blive bekymret for, om de vil kunne klare den givne aktivitet. Det kan være aktiviteter så som motion, teaterbesøg, socialt samvær med venner og familie. Ofte medfører bekymringen oplevet vejtrækningsbesvær, men også at vi lader være med at foretage aktiviteten. På kort sigt giver det en lindring her og nu. På længere sigt kan det være med til at forringe livskvaliteten.