Kræft

Når vi rammes af ordet kræft, kan det føles som om, livet bliver taget fra os. Den psykiske effekt forbundet med det at få diagnosen kræft, kan tage så meget energi, at det føles som om livet er på stand-by. Vi får tanker om: ”kommer kræften mon igen” eller ”hvis kræften kommer igen, er jeg nu så heldig, at jeg kan blive helbredt igen”. Vi kan også blive sensitive i forhold til kroppens symptomer og få tanker om: ”det jeg mærker nu, kan det være kræft?”.

Man kan opleve at blive fanget i sin egen kamp mod sygdommen. Det kan synes umuligt at finde værdifulde veje i livet. Man oplever derimod kun at eksistere og ikke rigtig leve.

behandling

Sammen vil vi have fokus på, hvilke måder du har forsøgt at håndtere din givne situation på og hvorledes de måder har været hjælpsomme eller ikke-hjælpsomme for dig i forhold til at leve dit liv frem for at overleve.

Vi vil arbejde med, at de ubehagelige tanker og følelser ikke længere styre dit liv. Du kan derimod, på trods af de sygdomsmæssige omstændigheder, tage styringen og finde vejen til at leve et liv, som indeholder det, der er vigtigt for dig.