Kroniske smertetilstande

Smertens funktion er at sende et signal fra kroppen til hjernen om, at der er noget galt i kroppen og at vi skal reagerer herpå. Kroniske smerter kan dog medføre en oplevelse af, at smerterne styrer og fylder hele dit liv.

behandling

Sammen vil vi arbejde med at acceptere, at smerten er en del af dit liv uden, at den behøver at overskygge hele livet. Der vil være fokus på, hvordan der i din hverdag kan skabes en hensigtsmæssig balance mellem aktivitet og hvile. Der vil endvidere være fokus på, hvilke værdier der er vigtige for dig i dit liv og hvorledes du kan være aktiv handlende i forhold til at udleve værdierne.

Det er en stor belastning at skulle leve sit liv med kroniske smerter. Smerterne kan medføre, at man mister lysten og energien til at gøre det, som er vigtigt for en. Hertil kommer, at man vedvarende oplever fysiske begrænsninger. Selv små aktiviteter medfører ofte en forværring i smerteintensiteten.

Når man har ondt, er det vanskeligt at fokusere på andet. Man kan hurtigt komme til at opleve, at man dagligt kæmper mod smerterne. Herved kan man komme i en ond cirkel, hvor den oplevede smerte medfører en kamp mod smerten og denne kamp medfører yderligere smerter, som igen medfører en yderligere kamp mod smerten.