Behandlingsmetode/ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en videnskabeligt baseret behandlingsform, der hører til den 3. bølge indenfor adfærds- og kognitions terapi. Forskningen viser, at ACT kan være med til at hjælpe i forhold til mange almene psykiske vanskeligheder såsom stress, angst, depression.

I ACT tages der udgangspunkt i, at livet uundgåeligt rummer lidelse. Vi vil opleve fysisk lidelse, idet vi alle kan blive ramt af en fysisk smerte eller sygdom. Vi vil alle også opleve psykisk smerte, idet vi igennem vores liv oplever svære perioder såsom skilsmisse, arbejdsløshed, problemer på arbejdet, problemer med børnene, miste et menneske, man har kært. Vi har alle oplevet at have følelser så som at være triste, vrede, frustrerede, bange. Vi har endvidere alle oplevet at have tanker såsom ”jeg slår ikke til”, ”jeg føler mig alene og forkert”, ”jeg gør ikke tingene godt nok”, ”de andre er bedre end mig”.

Acceptance and commitment Therapy (ACT)

ACT handler om:
”Du kan leve et liv, du værdsætter, det kan begynde lige nu, men hertil må du lære, hvordan du giver slip på dine tanker og går ind i livet”

Smerten er en normal del af vores liv, men ofte medfører den, at vi kommer til at holde os væk fra at gøre det, der er vigtigt for os. Når vi oplever et ubehag, vil vi forsøge at få ubehaget til at forsvinde, inden vi fortsætter videre i vores liv. Man forestiller sig ofte, at livet vil være anderledes og bedre, såfremt ubehaget forsvandt.

Vi vil derfor forsøge at bekæmpe, undgå eller at kontrollere ubehaget. Kampen, undgåelsen og kontrollen mod ubehaget, viser sig dog ofte både at forlænge og forstærke ubehaget. Alt imens vi forsøger at få ubehaget til at forsvinde, er vi ikke bevidste om at have øje for øje alt det andet, som er i vores liv. Alt det, som giver livet mening og værdi.

Er du blevet mere nysgerrig på ACT og sidder med spørgsmål eller kommentar hertil, så kontakt mig endelig!

Formålet med ACT-behandling

I ACT vil man arbejde med at lære at forholde sig anderledes til det følelsesmæssige ubehag, hvilket vil påvirke ens liv på en anden måde og skabe støre fleksibilitet og frihed til at leve et liv på værdibaserede handlinger.

Formålet I ACT-behandling er at fremme den psykologiske fleksibilitet.

I behandlingen er der fokus på følgende:

at acceptere og give plads til de følelser, som måtte være til stede.

at være opmærksom på ens tanker uden at blive styret eller opslugt af dem.

at være bevidst nærværende i nuet frem for at være fanget i fortidens historie eller fremtidens bekymringer.

at identificere hvilke værdier, som er vigtige.

At være aktivt handlende i forhold til at udleve værdi.