Stress

Stress er en belastningstilstand, som i dag påvirker mange menneskers tilværelse. Når vi bliver stresset, er vi ofte stillet overfor noget i en længere periode, som er svært for os at håndtere.

Stresstilstanden kan skyldes belastninger såsom dårlig arbejdsmiljø eller længerevarende stor arbejdsbyrde. Det kan også være belastninger såsom skilsmisse, arbejdsløshed, økonomiske problemer, kroniske sygdomme. Når vi oplever et svært håndterbar pres igennem længere tid, har vi ofte tendens til at køre på automatpilot i vores liv. Vi udfører aktiviteter pr. automatik i stedet for ud fra, hvad vi ønsker og hvad der er vigtigt for os

Behandling

Vi vil sammen have fokus på at skabe en bevidsthed for stressens indvirkning på dit liv. Vi vil danne et overblik over, hvad der er stressende for dig og hvorledes du håndterer den oplevede stress. Vi vil finde en balance i håndtering af de daglige udfordringer på en mere bevidst og fleksibel måde. Herved kommer du til at tage styring over dit liv, ud fra hvad der er vigtigt for dig.

Fysiske symptomer

Når man føler sig stresset er der tale om fysiologiske og psykiske symptomer.

Fysiske symptomer kan være:

 • Indre uro
 • Hjertebanken
 • Smerter i kroppen (f.eks. hovedpine eller mavepine)
 • Appetitløshed
 • Åndedræts besvær
 • Anspændthed i kroppen

Psykiske symptomer

Psykiske symptomer kan være:

 • Oplevelsen af at føle sig utilstrækkeligt og ikke at have kontrol over sin situation
 • Oplevelsen af at føle sig særlig sårbar og til tider nervøs
 • Humørsvingninger
 • Svær træthed
 • Hukommelse og koncentrationsbesvær
 • Søvnbesvær