Angst

Angst er grundlæggende en naturlig del af vores overlevelsesmekanismer, der gør at vi kan tilpasse os omkringliggende trusler og farer. Der er en glidende overgang fra denne normale angst til egentlige angstlidelser.

Til forskel fra normale angstreaktioner, er der ved angstlidelser tale om angstreaktioner overfor ting, situationer eller forestillinger, der reelt er neutrale og som opleves som farlige.

Behandling

Vi vil arbejde med, at du kan slippe kampen for at opnå kontrollen over angsten og begynde at acceptere angstens tilstedeværelse. Vi vil arbejde hen mod, hvorledes du, på trods angsten, kan leve et frit og meningsfuldt liv. Der vil være fokus på, hvad der er vigtigt for dig og hvorledes du aktiv kan handle i forhold til at udleve dine værdier.

symptomer

Ofte opdeler man angstlignende symptomer i fire kategorier:

Følelsesmæssige symptomer:

kan spænde fra let ængstelse og uro til voldsom panikfølelse med angst for at dø eller blive sindssyg. Man kan miste kontrollen over situationen, og man kan ikke styre angstfølelsen.

Kropslige symptomer:

såsom hjertebanken, åndenød, fornemmelse af en klump i halsen, sveden, rysten, svimmelhed eller smerter i brystet eller maven.

Angstrelaterede tanker:

Tankerne er centreret om de farer, som man oplever som truende. Man kan ikke tænke klart – de kaotiske og ængstelige tanker ”har magten”.

Adfærdsmæssige symptomer:

her kan der være tale om undgåelsesadfærd, hvor vedkommende forsøger at undgå den situation, hvor angsten opstår. Behovet for at kontrollere og undgå angst kan være med til at øge angstoplevelsen og fastholde en angstundvigende adfærd og tilstand.